15 grudnia 2021

„Wybieram kolej, bo dbam o środowisko” Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych !

Informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w związku z przypadającym w 2021 roku, Europejskim Rokiem Kolei, organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko”.

Celem  konkursu jest m.in. promowanie transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie od najmłodszych pokoleń w zakresie wyboru przyjaznych środowisku form podróżowania.

Rywalizacja konkursowa polega na samodzielnym wykonaniu pracy  promującej kolej jako ekologiczny środek transportu w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III- praca plastyczna /rysunkowa w dowolnej technice,
 • uczniowie klas IV – VI – plakat,
 • uczniowie klas VII – VIII- plakat.

Prace konkursowe można zgłaszać do 11 stycznia 2022 roku.

Regulamin i szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej konkursu pod adresem:

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram kolej, bo dbam o środowisko” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.