21 czerwca 2024

Wojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 w Jeleniej Górze

Wojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 w Jeleniej Górze

21 czerwca  w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze odbyło  się wojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. W uroczystości uczestniczyli Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Dariusz Wójcik, Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak oraz licznie przybyli rodzice uczniów i przyjaciele szkoły. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole noszącej imię Unii Europejskiej było uhonorowaniem  20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Dolnośląska Kurator Oświaty w swym przemówieniu podziękowała nauczycielom i rodzicom za codzienny trud w kształtowaniu charakterów i postaw młodych ludzi. Skierowała pełne serdeczności słowa do wszystkich uczniów gratulując osiągniętych sukcesów w kończącym się roku szkolnym. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzyła wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Dyrektor szkoły Joanna Marczewska pogratulowała nauczycielom i uczniom osiągniętych wyników.

Relacja z wydarzenia https://jeleniagora.naszemiasto.pl/wojewodzkie-zakonczenie-roku-szkolnego-odbylo-sie-w-pieknym/ar/c5-9735461

Wojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 w Jeleniej GórzeWojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 w Jeleniej GórzeWojewódzkie zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 w Jeleniej Górze

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.