11 lutego 2020

Wojewódzkie Konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Pax et bonum i Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 10 edycji Wojewódzkich Konkursów „Wędrówki szlakiem wartości”.

Konkursy obejmują: konkurs literacki (poezja i proza), recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny, fotografii, etiudy filmowej, plastyczny, wiedzy o Dolnym Śląsku „Cuda natury i architektury”.

Temat tegorocznej edycji konkursów: Moje podróże. „Świat jest księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę.”św. Augustyn.

Konkurs wpisany jest na listę konkursów punktowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Regulaminy konkursów i terminy zostały podane na stronie organizatorów: www.paxetbonum.pl  oraz www.gim29.wroc.pl

Idź do góry