29 czerwca 2017

Wizyta Dyrektora Saksońskiej Agencji Oświatowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

1

28 czerwca 2017 r. Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk spotkał się w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z Panem Ralfem Bergerem – nowym Dyrektorem (odpowiednik kuratora) Saksońskiej Agencji Oświatowej w Dreźnie. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Pan Paweł Kurant – kierownik Wspólnego Sekretariatu / Gemeinsames Sekretariat, Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte we Wrocławiu – Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 / Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odpowiedzialni za współpracę międzynarodową. Podczas spotkania podpisano wspólny dokument: „Deklaracja intencji między Saksońską Agencją Oświatową a Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotycząca współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej oraz sportu” oraz omówiono zagadnienia związane z kontynuowaniem wieloletniej współpracy obu instytucji w następujących obszarach / dziedzinach:

  • wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami oraz urzędami nadzorującymi szkoły w obu regionach;
  • wspieranie polsko-niemieckich projektów edukacyjnych, które umożliwiają powstawanie nowych partnerstw szkolnych lub umocnienie już istniejących;
  • wspieranie działań zmierzających do poznania codzienności szkolnej kraju sąsiada;
  • wspieranie działań na rzecz wzmocnienia tożsamości regionalnej na polsko-niemieckim pograniczu, poprzez badanie wspólnej historii europejskiej w ramach projektów edukacyjnych.

W celu kontynuacji współpracy w powyższych obszarach Strony postanowiły wspierać działania prowadzące do pozyskiwania i wykorzystywania w tym celu środków europejskich i międzypaństwowych.

 

1 2

Idź do góry