11 marca 2019

VIII Wystawa Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej

Zdjęcie 2

5 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego im. Jerzego Woźniaka we Wrocławiu odbyło się otwarcie VIII Wystawy Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej pod tytułem „Od Legionów do Polskiego Państwa Podziemnego”.

Zebranych przywitała Przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej pani Dorota Rasała- Świtoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.

W otwarciu wystawy udział wzięli: Paweł Hreniak –  Wojewoda Dolnośląski, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty, prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ryszard Filipowicz – żołnierz AK pseudonim “Gryf”, honorowy prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojciech Trębacz – kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN we Wrocławiu oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Na wystawę złożyły się prace uczniów ze szkół należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół AK, które ilustrowały sylwetki żołnierzy walczących o niepodległości Polski, począwszy od żołnierzy Legionów Piłsudskiego, aż do żołnierzy Armii Krajowej.

Program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, a wykład okolicznościowy do zgromadzonych na sali gości wygłosił pan Wojciech Trębacz.

Dziękując dyrektorom i nauczycielom za przygotowanie i udział w wystawie, pan Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski dziękował nauczycielom i młodzieży za udział szkół w projekcie „OCALAMY”, realizowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk  i Męczeństwa IPN, którego celem jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Pan Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty, zwracając się do uczniów i nauczycieli, podkreślił wymiar edukacyjny wystawy i podziękował uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, za przywołanie podczas występu ważnych wydarzeń historycznych z okresu powstawania Legionów i działań Armii Krajowej, ale też ukazanie elementów życia codziennego w tamtym okresie.

 

1 Zdjecie 3 Zdjęcie 2

Idź do góry