10 listopada 2017

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Chinach

yin_yang4

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” zaprasza wszystkich uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana“.

Najważniejszym celem konkursu „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana” jest rozwijanie zainteresowania chińską historią i kulturą wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wzorem lat poprzednich będzie on  składał się z 2 etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania.
Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Początek części I o godz. 10:00. Po zakończeniu testu zaplanowana jest przerwa. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Konfucjusza oraz na fanpage’u Instytutu Konfucjusza na Facebooku. Spośród uczestników zostanie wyłonionych 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów z testu, którzy będą mogli przystąpić do drugiego etapu konkursu.
Część ustna rozpocznie się o godzinie 12:15 w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul. Radziwiłłowskiej 4 i będzie polegała na odpowiedzi na wylosowane pytania. Komisja konkursowa składa się z trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidywany czas trwania drugiego etapu to dwie godziny.  Po części ustnej konkursu i naradzie jurorów zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody.

Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz zgłoszenie są dostępne pod adresem:
http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/konkursy/konkurs-dla-licealistow

Idź do góry