19 marca 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Szanowni Państwo dyrektorzy dolnośląskich szkół podstawowych.

Informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu organizuje VIII edycje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat. Ponadto wybrana tematyka ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom-upadkom osób i jednocześnie rozbudzić i rozwinąć wrażliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej

www.krus.gov.pl

Idź do góry