14 lutego 2020

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Od ignoranta do eleganta”

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu upowszechniającego zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie promującym wśród  młodzieży  zasady dobrego  wychowania. Jednym z ważnych celów konkursu jest  kształtowanie kultury osobistej i kultury języka. Konkurs ma charakter rywalizacji drużynowej. Uczestnicy przygotowują krótkometrażowy film, np. na temat zasad zachowania  w  miejscach publicznych (komunikacja,  kino,  teatr,  sklep,  szkoła,  restauracja), podczas podróży i pobytu za granicą, w relacjach z rówieśnikami i osobami starszymi. Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.zspkleszczow.pl/stronaWWW/index.php/od-ignoranta-do-eleganta-meny-glowne/edycja-viii-2019-2020

Idź do góry