17 grudnia 2021

VII Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Hubal”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych !

Informujemy, że  Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu organizuje VII Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Hubal” , który został objęty honorowym patronatem przez Posła na Sejm Urszulę Pasławską, Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, Starostę Olsztyńskiego Pana Andrzeja Abako, Burmistrza Miasta Biskupca Pana Kamila Kozłowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie i Fundację dla Rodaka.

Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, przybliżenie uczniom postaci majora H. Dobrzańskiego – „Hubala”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej czy też prozatorskiej lub wykonanie pracy plastycznej inspirowanej biografią w/w bohatera, w podziale na trzy kategorie wiekowe:

– uczniowie kl. I-III – praca plastyczna,
– uczniowie kl. IV-VI- praca literacka,
– uczniowie kl. VII-VIII- praca literacka.

Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2022 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu oraz inne przewidziane przez organizatora dokumenty niezbędne do zgłoszenia prac uczniów:

Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznoLiterackiego

Zał. 1 metryczka lit

Zał. 2 metryczka plast.

Zgody

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.