20 grudnia 2017

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ” Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

plakat konkurs 2018 -2

Szanowni Państwo,
informujemy, że Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w całej Polsce do udziału w VII edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Cele:
– upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2018),
– upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej,
– upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych,
– wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień
uczniów,
– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy
o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963,
– kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących
o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej,
– wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Patronat honorowy nad VII edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński,
Ministerstwo Edukacji Narodowej – Anna Zalewska,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr. Jarosław Szarek,
Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek,
Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek,
Kujawsko-Pomowski Kurator Oświaty – Marek Gralik,
Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk,
Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch,
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk,
Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Piotr Kowalczyk,
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Więcej informacji na stronie: http://konkurswykleci.pl/2017/11/30/vii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

W załączeniu: Regulamin konkursu o ŻW 2018

 

 

Idź do góry