23 grudnia 2020

VII edycja konkursu „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Fundacja Chlorofil – organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”. Konkurs został objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu, a także rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak: kreatywność, umiejętności korzystania z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. Organizatorzy przedsięwzięcia stwarzają możliwość korzystania przez uczniów – uczestników Konkursu z opracowanej przez organizatora aplikacji „Przyjaciele Recyklingu”, wspierającej proces edukacji ekologicznej w ramach pracy zdalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 15.01.2021 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie (regulamin konkursu, karta zgłoszenia, materiały edukacyjne) można znaleźć na stronie organizatora: www.chlorofil.com.pl

Idź do góry