12 lutego 2018

VI Ogólnopolski Konkurs Logiczny

VI Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Katedra Logiki Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: logika@kul.pl do 25 lutego 2018 r. Szczegóły na stronach: www.kul.pl/konkurslogiczny, www.facebook.com/konkurslogiczny.
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.kul.pl/konkurslogiczny.

Idź do góry