13 listopada 2019

VI Konkurs Przyrodniczy „Wpisani w Przyrodę”

VI Konkurs Przyrodniczy „Wpisani w Przyrodę”. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu zaprasza uczniów dolnośląskich szkół podstawowych (klasy VI – VIII) do udziału w konkursie, którego celem jest m.in. zachęcenie do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań światem przyrody, zdobywania umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu, popularyzacja fotografii  jako dziedziny sztuki. Zagadnienia konkursowe opierają się na wiedzy z przedmiotów przyrodniczych (geografii, chemii, biologii i fizyki) związanej z organizmem człowieka i środowiskiem, w którym żyje. Konkursowi wiedzy towarzyszy tradycyjnie część plastyczna, w tym roku jest to fotografia. Rywalizacja odbywa się w formie zmagań drużynowych, składa się z trzech etapów: eliminacyjnego, części pisemnej (teoretycznej) i części praktycznej (problemowej). Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem „Zdrowo jem, bo więcej wiem”. Zgłoszenia szkół są przyjmowane do 24 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.urszulanki.edu.pl/olimpiada-wpisani-w-przyrode-nowa-edycja/

Idź do góry