12 października 2018

VI edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Szanowni Państwo,

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w VI edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju”. Hasło obecnej edycji: “Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: www.obliczadialogu.pl

Idź do góry