28 marca 2019

VI edycja Konkursu Literackiego „Każdy ma swoją górę”

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół podstawowych (4-8) oraz klas trzecich gimnazjum do udziału w VI edycji Konkursu Literackiego „Każdy ma swoją górę”.

Temat konkursu nawiązuje do wypowiedzi Wandy Rutkiewicz – Patronki szkoły: „Każdy człowiek ma w życiu do zdobycia swój Everest” oraz „Mam jednakową zasadę  w górach i w życiu, muszę być na tyle dobra, żeby samodzielnie osiągnąć cel.”

 Cele konkursu:

 • umożliwienie rozwijania zdolności literackich,
 • uświadomienie młodzieży potrzeby rozwijania pasji, dążenia do poszukiwania celu, radzenia sobie ze słabościami będącymi przeszkodą w osiąganiu sukcesu,
 • stworzenie młodym ludziom możliwości wypowiedzi na tematy dla nich ważne i interesujące,
 • integracja środowisk międzyszkolnych.

Regulamin Konkursu: 

 1. a)      Tematyka i formy wypowiedzi:
 • utwór literacki (np. opowiadanie, wiersz), w którym przedstawione zostaną zmagania z trudnościami i sposoby dochodzenia do pozytywnych rozwiązań.
 1. b)      Sposób przygotowania utworów:
  • papier formatu A4 oraz wersja elektroniczna (na płycie CD lub przesłane drogą mailową na adres szkoły: sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl), druk komputerowy do 5 stron, czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1.5,
  • do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwa, telefon oraz e-mail szkoły.
 1. c)       Terminy nadesłania prac i ogłoszenia wyników:
 • utwory należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr81  ul. Jastrzębia 26 53-148 Wrocław  do 25 kwietnia 2019r. (pracę można oddać każdemu z nauczycieli polonistów)
 • uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na przełomie maja   i czerwca 2019r. i poprzedzi  obchody Dnia Patrona Szkoły,
 • laureaci zostaną powiadomieni droga mailową na adres szkoły, informacja o gali będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 81 we Wrocławiu (sp81.wroclaw.pl).

 

 1. d)      Przy ocenie utworów jury będzie brało pod uwagę:

– związek pracy z ideą zawartą w temacie,

– oryginalność utworu,

– kompozycję, styl i poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

 

Z poważaniem,

Jarosław Sikora

koordynator VI edycji Konkursu Literackiego „Każdy ma swoją górę”

jasikor@o2.pl

Idź do góry