17 stycznia 2017

V Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny pod hasłem „POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych !

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Regionalnym  pod hasłem „POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”.
Główne cele konkursu:
-upowszechnianie walorów historycznych i kulturowych w różnych regionach Polski,
-rozbudzania  szacunku do kultury i tradycji regionu,
-kształtowanie  poczucia przynależności do określonej społeczności i tworzenie więzi z miejscem zamieszkania,
-rozwijanie zainteresowań artystycznych i literackich, rozbudzanie inwencji twórczej dzieci,
-promowanie dzieci uzdolnionych poprzez prezentację ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Konkurs został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Gryfów Śląski.

W załączeniu:regulamin konkursu historyczno-regionalnego

Idź do góry