15 marca 2019

V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów leżących na ternie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała oraz gestu.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Długość trwania reportażu powinna się zamknąć w 10 minutach. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br. Zostaną one poddane weryfikacji przez komisję konkursową oraz dopuszczone do kolejnego etapu, gdzie zostaną ostatecznie poddane głosowaniu przez internautów.

W tym roku po raz pierwszy, oprócz głosowania internautów o zwycięstwie będzie decydować dodatkowa ocena komisji. Dokładne kryteria ocen określa regulamin konkursu. Autorzy pięciu reportaży, którzy zgromadzą największą liczbę głosów oraz otrzymają największą liczbę punktów oceny komisji w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna we wrześniu 2019 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Wzgórza Lecha, wieczór integracyjny połączony z warsztatami historycznymi, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, czy też udział w warsztatach dziennikarskich.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS

Idź do góry