4 lutego 2019

V edycja konkursu „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym konkursie „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VII szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu. Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania wiedzy ekologicznej.

Szczegółowe informacje o Konkursie (regulamin konkursu, materiały edukacyjne) można znaleźć na stronie organizatora: www.chlorofil.com.pl

Idź do góry