8 marca 2018

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska wręczyła 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dyplomy 80 stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. W środowej uroczystości uczestniczył Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty.

Stypendystów z Dolnego Śląska reprezentowali Anadi Agrawal –  XIV LO we Wrocławiu, Jakub Kamiński –  III LO we Wrocławiu, Paweł Jan Woźniak – Gimnazjum w Rokitnicy (absolwent), Marcin Łacina – LO w Sycowie (absolwent), Krzysztof Wiktor Nowak – Gimnazjum Politechniki Wrocławskiej.

W uroczystości uczestniczyli również pani Katarzyna Zaradna – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach – dolnośląski laureat w Konkursie MEN „Nauczyciel – Innowator”, pani Małgorzata Jasiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach oraz st. wizytator Marek Sieczka Wojewódzki Koordynator do spraw Innowacji w Edukacji.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN. W sumie stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 386 uczniów z całej Polski.

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji NarodowejUroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji NarodowejUroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji NarodowejUroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Idź do góry