2 października 2019

Uroczyste podsumowanie VII edycji realizacji projektów w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

3eko

     W dniu 27 września 2019 r. w Sali Konferencyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji realizacji projektów w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół będących w Sieci, szkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej, reprezentacje uczniów, a także przedstawiciele Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej tj. Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na uroczystość przybył również przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – fundatora głównej nagrody.

Uroczystość otworzyła pani Mariola Kolan zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę podejmowanych przez szkoły działań sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych dzieci i młodzieży na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podziękowała dyrektorom szkół,  nauczycielom i uczniom za aktywność i uzyskane efekty podczas realizacji projektów.

           Za najwyższej ocenione przez Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej projekty,  podczas gali nadano tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2019 r.: w kategorii przedszkole  Przedszkolu Niepublicznemu „Happy Kids” w Siechnicachw kategorii szkoła podstawowaSzkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach. Przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wręczyła ufundowane nagrody – czeki na kwotę 1000 zł. dla każdej z powyższych placówek. Liderzy Edukacji Ekologicznej mogli też przedstawić swoje osiągnięcia podczas prezentacji nagrodzonych projektów: „ Zielone roślinki dla chłopczyka i dziewczynki” oraz  „ Zostańmy przyjaciółmi pszczół”.

          W trakcie uroczystości wręczono ponadto nagrodę i wyróżnienie za również ciekawe projekty, efektywnie zrealizowane przez:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej oraz Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ufundował wyjazd na zajęcia do Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu, a Dolnośląski Kurator Oświaty ufundował nagrodę rzeczową w postaci nowoczesnego mikroskopu laboratoryjnego.

        Placówkom, które systematycznie podejmowały zadania w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach realizacji projektów – w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promującej Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”,  wręczono Certyfikaty Szkoły Promującej Ekorozwój:

    – Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

    – Przedszkole nr 121 „ Zielone przedszkole” we Wrocławiu

    – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kostomłotach

    – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

     – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ślubowie

    – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie

    – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

     – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.

 

Pani Dyrektor Mariola Kolan podziękowała również członkom Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne przy ocenie projektów.

 

 

1eko

 

2eko

 

3eko

 

4eko

 

5eko

 

6eko

Idź do góry