24 października 2019

Udział Pana Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty obchodach Dnia Patrona i Jubileuszu X – lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu.”

W dniu 19 października 2019 r. Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu  z okazji Jubileuszu X- lecia i Dnia Patrona Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie we Wrocławiu, przy Placu Grunwaldzkim 3.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez ks. biskupa Jacka Kicińskiego. Po zakończonej mszy, w auli Księzy Salezjanów, nauczyciele i wychowawcy zaprezentowali zgromadzonym przebieg pracy resocjalizacyjnej na przestrzeni 10 lat, zarówno dzień codzienny Ośrodka, jak też relacje z wyjazdów i wycieczek krajowych  i zagranicznych.

Następnie głos zabrał Pan Roman Kowalczyk, który złożył serdeczne życzenia całej społeczności Ośrodka, podkreślił rolę procesu resocjalizacji, wartość wychowania, współdziałania i współpracy całej społeczności Ośrodka na rzecz rozwoju wychowanek. W dalszej części uroczystości, Pan Kurator odczytał fragment swojej książki „Czas próby Wieluń – Wrocław 1980 – 1989” – poświęcony pogrzebowi ks. Jerzego Popiełuszki, bowiem właśnie 19 października przypadała kolejna rocznica zamordowania 37 – letniego kapłana.

Całość jubileuszu wzbogacona była o część artystyczną przygotowaną przez pracowników placówki i wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie we Wrocławiu.

Idź do góry