12 grudnia 2018

TIMSS 2019 Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych

TIMSS

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca Państwa do udziału w badaniu osiągnięć matematycznych i przyrodniczych  uczniów klas czwartych -TIMSS.  Badanie rozpocznie się w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 roku. Do tego przedsięwzięcia wylosowanych zostało 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju.

Wyniki badania TIMSS są opracowane w postaci zbiorczych zestawień i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ibe.edu.org oraz www.iea.nl

Idź do góry