12 września 2018

Tematyka szkoleń, organizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w 2018 roku.

 

TEMAT SZKOLENIA PODMIOT ODPOWEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
 „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław   tel. 508 691 150
 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia laboratoryjne”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150

 „Nauczanie – uczenie się problemowe – wspieranie kreatywności i zainteresowań badawczych uczniów na II etapie edukacyjnym – zajęcia terenowe”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Jak skutecznie organizować wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Skarbowców 8a,
53-025 Wrocław  tel. 508 691 150
 „Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej a zmiany w systemie edukacji”. Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała,, ul. Łukasińskiego 2/3,
58-100 Świdnica tel. 74 852 24 73
 „Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) – teoria i praktyka”. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.,
ul. Uniwersytecka 1,
50-145 Wrocław tel.71 342 27 74
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji matematycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji humanistycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”, Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
„Rozwój kompetencji uczniów w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie z języka obcego nowożytnego Pomiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia zostanie wskazany na początku października 2018 roku.
Idź do góry