23 września 2021

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

logo ko

Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu organizuje szkolenie z zakresu wychowania komunikacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych.

Zgodnie z potrzebami organizacyjnymi dyrektorzy szkół proszeni są o wytypowanie nauczycieli do udziału w dwudniowym szkoleniu z wychowania komunikacyjnego, które zaplanowane jest na październik/listopad 2021 r. Formularz dostępny jest na stronie https://info.kowroc.pl/admin/forms-for-schools.

Terminy i miejsca odbywania szkoleń zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń.

Idź do góry