6 kwietnia 2018

Szkolenia dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych organizują dwa szkolenia skierowane do nauczycieli klas mundurowych:

Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych, w terminie 23 – 27 kwietnia 2018 r, (szkolenie o charakterze podstawowym),

Pilotażowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w terminie 7 – 18 maja 2018 r.

Szkolenie instruktorsko-metodyczne skierowane jest do nauczycieli, którzy nie brali jeszcze udziału w żadnej jego edycji, natomiast kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – do wszystkich nauczycieli klas mundurowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. kursów dostępne są na stronach internetowych:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/szkolenia-fora-warsztaty-p/kurs-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych-72018-04-04/

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/szkolenia-fora-warsztaty-p/6-szkolenie-instruktorsko-metodyczne-dla-nauczycieli-klas-mundurowych-j2018-04-04/

Idź do góry