11 października 2017

Stypendium ” Świat dla Młodych”

Szanowni Państwo,
Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego “ŚWIAT DLA MŁODYCH”. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

W załączeniu:
FSdM Regulamin stypendium Swiat dla Mlodych

FSdM Wniosek o przyznanie stypendium Swiat dla Mlodych

Idź do góry