16 września 2020

Stypendium „Świat dla Młodych”

Fundacja Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Świat dla Młodych” w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i uczennic dolnośląskich szkół średnich, którzy podczas nauki w szkole wykazują się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Stypendium stanowi formę pomocy dla zdolnej i aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Termin składania wniosków mija 31 października 2020 roku.

Regulamin programu stypendialnego oraz wnioski do pobrania na stronie organizatora:

http://cmlocalization.eu/index.php/o-cm/fundacja-swiat-dla-mlodych-katarzyny-i-michala-tyszkowskich-cm

Idź do góry