8 października 2020

Startuje Projekt Dostępna Szkoła – granty dla organów prowadzących szkoły podstawowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Udział w projekcie
jest bezpłatny, a rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności.
Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla organów prowadzących szkoły – publiczne i niepubliczne, ogólnodostępne, integracyjne i specjalne. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

 

Link do szczegółowych informacji:

http://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#dostepna-szkola-o-projekcie

https://www.dostepnaszkola.info/projekt/

Idź do góry