21 listopada 2017

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2017 roku

W załączeniu linki do sprawozdania merytorycznego z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2017 roku- zgodnie z § 5 ust. 6 umowy dotacji na realizację  ww. programu.

Organy prowadzące przesyłają sprawozdania na adres: Kuratorium Oświaty, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. (dyrektorzy szkół do organów prowadzących do dnia 15 czerwca 2018 r.).

  1. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html
  2. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html
Idź do góry