20 grudnia 2017

Spotkanie ze „Świadkiem historii” Stanisławem Skotnym w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

Spotkanie ze „Świadkiem historii”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w realizowanym w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu programie „Solidarność w historii i pieśni”.

Stanisław Skotny nauczyciel języka polskiego jako „Świadek historii” opowiedział uczniom klas pierwszych o swojej działalności opozycyjnej i internowaniu w okresie stanu wojennego w Grodkowie. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wygłosił komentarz historyczny na temat utworzonego w 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  i jego roli w odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. Wykonał pieśni i ballady solidarnościowe przy akompaniamencie znanego wrocławskiego muzyka Krzysztofa Żesławskiego.

Spotkanie ze „Świadkiem historii”Spotkanie ze „Świadkiem historii”

Idź do góry