19 września 2022

Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu – Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji

Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji

14 września br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w Gali Laureatów Konkursu „Gruzja – fascynująca podróż” w  Dolnośląskim Centrum Filmowym. W tym roku odbyła się 4 edycja konkursu. Udział w niej wzięło 110 uczniów z 21 dolnośląskich szkół. Do finału dotarło 10 najlepszych. Dotychczas w 4 edycjach konkursu wzięło udział ponad 900 uczestników, z czego 40 zostało laureatami.

Główną nagrodą w konkursie jest pobyt 10 laureatów z Dolnego Śląska w Adżarii. W ramach dolnośląsko-adżarskiego projektu edukacyjnego dla uczniów z Autonomicznej Republiki Adżarii w  Gruzji organizowany jest konkurs wiedzy o Polsce i Dolnym Śląsku, w którym główną nagrodą jest pobyt 10 laureatów na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył we wspólnym spotkaniu laureatów obu konkursów. Uczniowie gruzińscy, laureaci konkursu wiedzy o Polsce i Dolnym Śląsku, od kilku dni poznają kulturę, historię i tradycję naszego kraju oraz regionu, a także zwiedzają najciekawsze zakątki Dolnego Śląska.

Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji Spotkanie z młodzieżą z partnerskiego regionu - Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.