8 września 2017

Spotkanie w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz Kuratorów Oświaty Dolnego Śląska i Saksonii.

Kurator_AAGG_2

7 września 2017 r. Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk spotkał się w  Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz z Panem Ralfem Bergerem – Dyrektorem (odpowiednik kuratora) Saksońskiej Agencji Oświatowej w Dreźnie. W spotkaniu uczestniczyli również ze strony Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Pani Joanna Król – specjalista ds. współpracy międzynarodowej oraz wizytator – Pan Jan Kamiński. Podczas spotkania omówiono zagadnienia bieżącej współpracy obu instytucji w zakresie wspierania

  • wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami oraz urzędami nadzorującymi szkoły w obu regionach;
  • polsko-niemieckich projektów edukacyjnych, które umożliwiają powstawanie nowych partnerstw szkolnych lub/i wzmocnienie już istniejących;
  • działań zmierzających do poznania codzienności szkolnej kraju sąsiada oraz prac na rzecz wzmocnienia tożsamości regionalnej na polsko-niemieckim pograniczu, poprzez badanie wspólnej europejskiej historii.

Po spotkaniu odbyło się robocze posiedzenie Grupy Kierowniczej Projektu „Regional/Management. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” (INTERREG-Projekt der SBA), w którym uczestniczyli również dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich i saksońskich szkół przygranicznych powiatów (Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec, Żary, Bischofswerda, Görlitz, Hoyerswerda) realizujących przedmiotowy projekt.

Kurator _AAGG_1 Kurator_AAGG_2Kurator_AAGG_3

Idź do góry