27 lutego 2019

Spotkanie dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 we Wrocławiu

plakat_rekrutacja

21 lutego br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk i Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal spotkali się z rodzicami uczniów klas 8 i klas III gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 we Wrocławiu. Było to kolejne z cyklu popołudniowych spotkań z rodzicami uczniów klas 8 i klas III gimnazjum dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dolnośląski Kurator Oświaty i Dolnośląski Wicekurator Oświaty omówili:

  • zasady rekrutacji dotyczące uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum, podkreślając m. in. że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że uczniowie nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach –  będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły,
  • ofertę szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Przypomnieli, że postępowania rekrutacyjne dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum są prowadzone odrębnie, co oznacza, że uczniowie nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach –  będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Idź do góry