9 czerwca 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej  w Policach, w ramach realizowanego projektu pn. „Niepełnosprawny czy sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkól podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami wyda oraz bezpłatnie przekaże bezpłatne broszury.

Broszura informacyjna zawiera między innymi definicje i podział niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z tematyką niepełnosprawności.

Każdej ze szkół , która zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie, zostanie przekazanych 50 sztuk bezpłatnych broszur. Zainteresowane placówki mogą kontaktować się z sekretariatem SOSW Nr 1  dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej  w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Fundacji PZU w ramach Dotacji Pozakonkursowych,  okres realizacji zadania 1.02.2021 – 14.11.2021 r.         

Idź do góry