8 września 2021

Skąd się bierze prąd – zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Nauczyciele, Uczniowie,

informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Skąd się bierze prąd”. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z energią elektryczną. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażanie o źródłach energii elektrycznej.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r.

 

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem

można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9718,Skad-sie-bierze-prad-konkurs-plastyczny.html

plakat

Idź do góry