4 stycznia 2023

Siła narodów według Dmowskiego – XI Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju, pracy plastycznej lub krótkiego filmu, które będą nawiązywały do tematu przewodniego „Siła narodów według Dmowskiego”. Zgłoszenia można wysyłać do 26 stycznia 2023 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy związanej z tematem konkursu „Siła narodów według Dmowskiego”. Nawiązuje on fragmentu najsłynniejszego dzieła Romana Dmowskiego „Myśli nowoczesnego Polaka”: „Energia i rozum narodów to nie są rzeczy przypadkowe. Zjawiają się one tam, gdzie naród jest zwarty, mocno moralnie związany, a giną tam gdzie tradycyjne węzły narodowe ulegają rozkładowi”.

Praca może mieć formę:

 • eseju związanego z tematem konkursu,
 • pracy plastycznej dotyczącej Romana Dmowskiego wykonanej w dowolnej technice (rekomendowane odniesienie do tematu),
 • krótkiego filmu (do 3 min.) dotyczącego postaci Romana Dmowskiego (rekomendowane odniesienie do tematu).

Założenia konkursu

Najważniejsze cele konkursu to m.in.:

 • promowanie patriotyzmu wśród młodych ludzi,
 • popularyzowanie historii Polski, związanej szczególnie z postacią Romana Dmowskiego,
 • inspirowanie młodych ludzi do samodzielnego zdobywania wiedzy i krytycznej analizy dziejów naszego kraju.

Na laureatów konkursu czekają nagrody, m.in. laptopy, smartfony, tablety, książki. Wyróżnienia otrzymają także najbardziej zaangażowane szkoły oraz nauczyciele z tych szkół. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą galę.

Nadsyłanie prac

Podpisane prace oraz karty zgłoszenia należy wysyłać do 26 stycznia 2023 r.:

 • pocztą na adres: Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok (obligatoryjnie prace plastyczne) lub
 • elektronicznie w formacie pdf/jpg (w przypadku esejów, opcjonalnie także dodatkowe wysłanie elektronicznie zdjęcia/skanu pracy plastycznej) oraz w formie pliku mp4/ linku do chmury z nagraniem (w przypadku filmów) na adres mailowy: dmowski@obowiazekpolski.pl

 

Szczegóły konkursu:

https://obowiazekpolski.pl/252-xi-konkurs-wiedzy-patriotycznej-o-romanie-dmowskim

Regulamin:

https://www.gov.pl/attachment/cc79c4d9-f50e-4710-92ba-304921d0bd1f

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.