31 marca 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży 2021

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół!

uprzejmie informuję, że w związku z licznymi zapytaniami Zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży – Kancelaria Sejmu przedłuża termin, dodawania prac konkursowych na platformie do najbliższego czwartku, tj. 13 maja do godziny 23:59.

 

* * *

30 marca 2031 r. o rozpoczęła się rekrutacja do sesji SDiM w 2021 r.

Temat tegorocznej sesji:

„Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2021 r. jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego.

Dodatkowo, intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Do udziału w konkursie zaproszone są dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Prosimy pamiętać, że zgodnie z regulaminem każdy uczestnik SDiM najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu musi mieć ukończone 13 lat, ale w dniu 1 czerwca br. nie może mieć ukończonych 18 lat.

W 2021 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, uczniowie chętni do uczestnictwa w sesji zostaną zaproszeni do udziału w specjalnej internetowej edycji konkursu.

Harmonogram tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDM) przedstawia się następująco:

  • 30 marca o godz. 13:00 – rozpoczęcie rekrutacji,
  • 30 marca do 6 maja do godz. 15:00 – rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM,
  • 10 maja do godziny 13:00 – ostateczny termin opublikowania przez zespoły na platformie SDIM informacji o rekrutacji,
  • 10 – 28 maja – czas na ocenę zadań,
  • 31 maja do godz. 12:00 – sporządzenie ostatecznej listy uczestniczek i uczestników oraz przesłanie jej do Kancelarii Sejmu,
  • 1 czerwca do godz. 15:00 – publikacja listy uczestniczek i uczestników na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych organizatora sesji i współorganizatorów, przesłanie nazwisk osób wchodzących w skład 5 najlepszych zespołów do właściwych kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, w 2021 r. może zostać zorganizowany przyjazd do Warszawy, ewentualnie, 5 najlepszych zespołów.

Więcej informacji na stronie sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnej stronie SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy

Zapraszamy do udziału!

Idź do góry