12 października 2017

Rusza XIV edycja Konkursu: „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

Serdecznie zapraszam szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe województwa dolnośląskiego do uczestnictwa w XIV edycji Dolnośląskiego Konkursu  „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.


Życzę, aby realizowane w roku szkolnym 2017/2018 działania przyniosły pożądane efekty i na stałe przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie przypominam,
że certyfikaty uzyskane w czerwcu 2014 roku straciły ważność 1- go września 2017 roku.

Dolnośląski Kurator Oświaty
Roman Kowalczyk

REGULAMIN

Idź do góry