17 lipca 2020

Rozstrzygniecie XVI edycji Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 lipca 2020 r. Komisja Konkursowa  dokonała  oceny  sprawozdań nadesłanych przez szkoły ubiegające się o certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym  2019/2020.

Dolnośląski Kurator Oświaty, po otrzymaniu rekomendacji Komisji Konkursowej przyznał certyfikat „Szkoły Dbająca o Bezpieczeństwo” następującym placówkom:

  1. Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach
  2. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  3. Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie
  4. Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie
  5. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Oleśnicy im. Janusza Korczaka
  6. Szkole Podstawowej Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu
  7. Szkole Podstawowej w Działoszy
  8. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół Nr 2 w Kamieńcu  Ząbkowickim

 

Certyfikaty „Szkoły Dbająca o Bezpieczeństwo” zostaną przekazane laureatom Konkursu
we wrześniu 2020 r., w sposób określony w odrębnym komunikacie.

Idź do góry