15 lipca 2019

Rozstrzygniecie XV edycji konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 lipca 2019 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa  dokonała  oceny  sprawozdań nadesłanych przez szkoły ubiegające się o certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”  w roku szkolnym  2018/2019.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań w zakresie:

1) współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

2) edukacji społeczno – prawnej wspólnoty szkolnej tj. uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,

3) przeciwdziałaniu cyberprzemocy,

4) profilaktyki zachowań dyskryminacyjnych,

5) profilaktyki uzależnień.

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2018/2019 certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” otrzymują:

  1.  Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
  2. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy
  3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju
  4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niechlowie
  5. Szkoła Podstawowa Nr 26 we Wrocławiu

W imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów wraz z Koordynatorami realizowanego w szkole programu na uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, która odbędzie się na początku września 2019 roku.   O dokładnym  terminie i miejscu uroczystości zostaną Państwo powiadomieni

 

rekomendacje DKO

Idź do góry