14 lipca 2017

Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała analizy formalnej i merytorycznej nadesłanych sprawozdań
w ramach XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2016/2017 oceniając realizację autorskiego Szkolnego Programu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”.

159 dolnośląskich szkół zgłosiło swój udział w konkursie, a jego wynikiem było nadesłanie 66 sprawozdań z realizacji programu.

Tematyka konkursu obejmowała następujące obszary:

  • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę,
  • edukacja społeczno-prawna,
  • profilaktyka zachowań agresywnych, w tym cyberprzemoc,
  • profilaktyka zachowań antydyskryminacyjnych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wyróżniła 13 spośród 66 uczestników konkursu i zwróciła się
do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyznanie certyfikatu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” następującym placówkom.

 

L. p.

Nazwa szkoły lub placówki

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Unii Europejskiej, ul. Bohaterów Getta 22, 57-300 Kłodzko
2. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. Szkolna 3 , 55-330 Miękinia
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia Góra
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Klasami Integracyjnymi w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 59-300 Lubin
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz
6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Siedlce 29, 59-300 Lubin
7. Szkoła Podstawowa w Ciechowie ul. Średzka 1, 55-300 Środa Śląska
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowie, ul. Jagiellońska 5, 57-420 Radków
9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Legnicy, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M.Konopnickiej w Jaworze, ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor
11. Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec
12. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach,
ul. Główna 172 A ,58-312 Stare Bogaczowice
13. Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Przedwiośnie 47/49, 51-211 Wrocław

Miejsce i czas uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia certyfikatów „Szkoły Dbającej
o Bezpieczeństwo” podane zostaną w terminie późniejszym.

Idź do góry