22 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

logo

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2019 r.

W myśl rozporządzenia jednostkami uprawnionym  do przeprowadzania badania kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Ponadto jednostkami uprawnionymi do ponownego badania lekarskiego są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza, w przypadku kandydatów do szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły.

Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Rozporządzenie

Idź do góry