11 stycznia 2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Bez tytułu

Dnia 4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019)  – dostępne w zakładce „Szkoły i placówki” >„Rekrutacja”.

Dolnośląski Kurator Oświaty 20 lutego 2019 r. podpisał zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (Zarządzenie Nr 14/2019) – dostępne w zakładce „Szkoły i placówki” >„Rekrutacja”.

Zarządzenia

 

Idź do góry