28 lipca 2020

Rekrutacja 2020/2021 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych, Dolnośląski Kurator Oświaty w Zarządzeniu Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. ustalił sposób przekazywania informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego polegający na wypełnieniu elektronicznego formularza, który znajduje pod adresem: edu.kuratorium.wroclaw.pl.

Wobec powyższego dyrektorzy czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla młodzieży, którzy po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami w szkole, zobowiązani są złożyć informację o liczbie wolnych miejsc do 19 sierpnia 2020 r.1, wypełniając elektroniczny formularz, który znajduje się pod adresem edu.kuratorium.wroclaw.pl.

Jednocześnie informuję, że do 28 sierpnia 2020 r. szkoły mają możliwość aktualizowania danych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • w kwestiach merytorycznych, 71 340 63 38,
  • w sprawie obsługi i dostępu do formularza elektronicznego, tel. 71 340 66 13.

 

Z poważaniem

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

 

 

[1] § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Idź do góry