19 lipca 2019

Rekrutacja 2019/2020 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

logo

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz  § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, Dolnośląski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. ustalił wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych  województwa dolnośląskiego.

Informację tę dyrektorzy szkół zobowiązani są złożyć on – line Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, jeśli dysponują nadal wolnymi miejscami w szkole. W związku z powyższym, do dnia 26 lipca 2019 r., do godz. 10:00 należy wypełnić formularz, który znajduje się pod adresem edu.kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie informuję, że do 30 sierpnia 2019 r. szkoły mają możliwość aktualizowania danych.

Uwaga!

Formularz należy wypełnić osobno dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia
Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Idź do góry