12 lipca 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli-materiał pomocniczy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

men

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek do zapoznania się z materiałami, dotyczącymi propozycji regulaminów, określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej zamieszamy link do materiałów pomocniczych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół, placówek i przedszkoli :

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html

Idź do góry