25 lipca 2017

Raport Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”

pobrane

Zachęcamy do zapoznania się z raportem  „DZIECI SIĘ LICZĄ 2017”, opracowanym przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej „Dzieci Niczyje”), dostępnym na: www.dziecisielicza.fdds.pl). Działanie to objął swym patronatem Rzecznika Praw Dziecka pan Marek Michalak. Raport obejmuje opis zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Polsce. Na stronie fundacji (www.fdds.pl) są dostępne również materiały edukacyjne (w tym scenariusze zajęć), które można wykorzystać w szkole przy tworzeniu programów działań mających na celu ochronę praw dzieci, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc dzieciom i ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

pobrane

 

 

Idź do góry