27 kwietnia 2021

„Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”. Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie setnej rocznicy urodzin poety. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem  dowolnej techniki plastycznej. Termin nadsyłania prac do 02 czerwca 2021r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp2.um.pulawy.pl w zakładce: Rok im. K.K. Baczyńskiego.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

Idź do góry