14 czerwca 2021

Propozycje literackie o tematyce ekologicznej i terapeutycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

informujemy, że Fundacja ING Dzieciom działająca na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży realizuje projekt finansowany ze środków ING Banku Śląskiego, którego celem jest m.in. biblioterapia i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci. W ramach projektu Fundacja upowszechnia literaturę dla dzieci o różnej tematyce, w tym także prośrodowiskowej, m.in. pozycję pt. „Ty możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” autorstwa Justyny Bednarek.

Na stronie Fundacji:  www.ingdzieciom.pl znajduje się oferta pozycji książkowych z możliwością pobrania ich w wersji elektronicznej. Zainteresowane szkoły, biblioteki mają również możliwość składania za pośrednictwem strony elektronicznej Fundacji zamówienia na bezpłatne egzemplarze.

Idź do góry