18 października 2021

Projekt „Postacie II RP na Dolnym Śląsku”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Niepodległa” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Postacie II RP na Dolnym Śląsku”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas 8-smych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem projektu jest odnalezienie osób, które żyły i działały w czasach II Rzeczpospolitej i były związane z powiatem, na terenie którego znajduje się Wasza szkoła. Osoby te mogły żyć i pracować na tym terenie, bądź zostały na nim pochowane. Może to być uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz II wojny światowej, naukowiec, nauczyciel, prawnik, lekarz, polityk, działacz społeczny, artysta, etc.

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną postać!

Projekt można realizować w grupie lub indywidualnie.

Zgłoszenia szkół z deklaracją chęci wzięcia udziału w projekcie należy wysłać na adres ocalamy@duw.pl do 28 października 2021.

Faza rejestracji jest podzielona na dwie części:

 1. e-mail zgłoszeniowy powinien zawierać:
 • nazwę szkoły i adres;
 • osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu i e-mailem;
 • imię i nazwisko opisywanej postać II RP (jeśli jest już znana).
 1. Organizatorzy projektu skontaktują się z zgłoszonymi szkołami i zorganizują wraz z Instytutem Pamięci Narodowej krótkie szkolenie na temat: jak znaleźć osobę z II RP na swoim powiecie i jak szukać o niej informacji.

Termin ostateczny przesłania prac: 26 listopada 2021.

Zaprezentowany biogram/postać/praca zostanie umieszczona na stronie www.ocalamy.pl w specjalnie zaprojektowanej zakładce. Ponadto planuje się zorganizowanie w przyszłym roku targów historycznych, na których szkoły będą mogły wystawić stoisko poświęcone historii swojej postaci.

Pula nagród w projekcie wynosi 27 tys. złotych. Nagrody zostaną przekazane szkołom w formie książek/gier planszowych/komiksów itp. do przekazania bibliotece oraz do nagrodzenia uczniów biorących udział w projekcie wedle uznania dyrekcji. Każda ze szkół otrzyma ten sam pakiet nagród.

Pytania prosimy kierować na adres:

ocalamy@duw.pl

71 340 64 24

Plakat projektu „Postacie II RP na Dolnym Śląsku”.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.